ДОГОВІР

ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Предмет згоди  
 
1.1 За цією Угодою, відповідно до замовлення Замовника, Виконавець бере на себе зобов'язання щодо надання наступних послуг: розміщення веб-сторінки в мережі Інтернет, реєстрація доменного імені, надання в оренду виділених серверів та інші послуги, зазначені у прайсах (тарифах), на умовах обраного Замовником тарифного плану, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги.
 
1.2 При виконанні та/або тлумаченні цієї Угоди Сторони зобов'язуються неухильно керуватися чинним законодавством України.
 
2. Умови виконання Угоди
 
2.1 Протягом 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Виконавець встановлює та виконує відповідні налаштування віртуального web-сервера та забезпечує Замовника необхідною інформацією для
адміністрування віртуального веб-сервера.
 
2.2 Виконавець забезпечує доступ до Інтернету до віртуального web-серверу Замовника цілодобово протягом семи днів на тиждень.
 
2.3 Замовник надає свою однозначну згоду з умовами Угоди про конфіденційність (далі Угода про конфіденційність), та надає Виконавцю право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Замовника на умовах Угоди про конфіденційність, у тому числі розкривати персональні дані Замовника третього які надають Виконавцю послуги, а також іншим особам у порядку, встановленому законодавством. Під Угодою про конфіденційність сторони розуміють деталізовані правила та умови отримання, зберігання, обробки, використання та розкриття персональних даних
 
Замовника і є невід'ємною частиною цього Договору.
 
3. Ціни та порядок оплати
 
3.1 Вартість робіт за цим Договором на момент його укладання визначається тарифами (Прейскурантом) Виконавця, які розміщені за адресою https://globalic.com.ua/Виконавець має право змінювати тарифи (Прейскурант) на власний розсуд, в односторонньому порядку, шляхом публікації нових тарифів на офіційному сайті Виконавця https://globalic.com.ua/Нові тарифи починають діяти з їх публікації на офіційному web-сайті Виконавця http://globalic.com.ua/. Замовник зобов'язаний самостійно перевіряти актуальність інформації про характеристики та вартість послуг. У разі неотримання Виконавцем протягом 5 календарних днів від Замовника письмових заперечень щодо зміни характеристики або вартості послуг вважається, що Замовник повністю погодився з такими змінами. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не провадиться. У разі незгоди з новими тарифами протягом 24 годин з дати публікації надсилає лист на адресу офіційної електронної пошти Виконавця support@globalic.com.ua після чого сторони вирішують питання нових тарифів шляхом переговорів У разі недосягнення згоди Сторонами щодо нових тарифів, Виконавець має право розірвати цю угоду та припинити надання послуг, про що повідомляє Замовника, у порядку, встановленому Правилами користування хостингом.
 
3.2 За відсутності оплати за продовження послуги протягом 7 (семи) календарних днів з дати закінчення строку попередньої оплати даної послуги, Виконавець має право заблокувати обліковий запис. Відновлення роботи облікового запису можливе лише після погашення заборгованості.
 
3.3 Відсутність оплати за продовження хостингу або VPS/VDS облікового запису протягом 30 (тридцяти) календарних днів із встановленої дати розрахунків, а відсутність оплати за продовження виділеного сервера протягом 48 (сорока восьми) годин з дати встановленого терміну оплати дії даної послуги дає право Виконавцю на розірвання цього договору з подальшим видаленням даних Замовника, що зберігаються на сервері.
 
3.4 У разі виникнення технічної необхідності, Замовник має право замовити зміну тарифного плану у бік покращення його показників (Upgrade тарифного плану **), доплативши різницю у вартості, або змінити тарифний план на менш продуктивний (Downgrade тарифного плану **). Вартість, умови та порядок зміни тарифного плану визначаються у Правилах користування хостингом.
** Терміни та поняття, що використовуються в даній угоді, визначені у Правилах
користування хостингом.
 
3.5 У разі невідповідності роботи Віртуального хостингу сервісу або VPS/VDS, умовам обраного тарифного плану, Замовник має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати початку користування послугами відмовитися від замовлених послуг та отримати назад передоплату за послуги. У разі здійснення реєстрації доменного імені за акцією, тобто безкоштовно *, із суми, що підлягає поверненню, обчислюється реальна вартість реєстрації доменного імені. Оплата, здійснена за реєстрацію доменних імен, замовлення виділених серверів або будь-яких доповнень (таких як програмні ліцензії, сертифікати, додаткові IP-адреси тощо) в силу специфіки оплати таких послуг не повертається Замовнику.
 
3.6 Замовник самостійно відповідає за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця відповідні зміни публікуються на його офіційному сайті https://globalic.com.ua/З моменту публікації нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця Замовник зобов'язаний здійснювати платежі лише від особи, зазначеної при оформленні замовлення та самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами.
 
4. Права та обов'язки Замовника
 
4.1 Виконавець надає повний комплект необхідної інформації (інструкцій) необхідної, на його розсуд, для розміщення даних на віртуальному веб-сервері. При цьому Замовник повинен мати мінімальні знання необхідні для керування обліковим записом. Виконавець не бере на себе зобов'язання щодо навчання Замовника або надання йому технічної інформації, крім тієї, яка безпосередньо пов'язана зі специфічними особливостями цих послуг.
 
4.2 Замовник зобов'язується не передавати та не перевіряти свої права та зобов'язання за цією Угодою будь-яким іншим третім особам.
 
4.3 Замовник зобов'язується використовувати мережу Інтернет лише легальним способом, дотримуючись норм і правил користування мережами передачі даних та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до чинного законодавством.
 
4.4 При зміні тарифів Замовник має право користуватися Послугами за старими тарифами на весь термін попередньої оплати.
 
4.5 Замовник самостійно несе відповідальність за шкоду будь-якого роду, заподіяну ним або третьою особою/особам у ході використання Замовником послуг Виконавця, у тому числі, якщо такі збитки або правопорушення вчинені у разі втрати (заволодіння третіми особами) логіну (імені користувача) та/або пароля (Password) Замовника.
 
4.6 Замовник зобов'язується своєчасно сплачувати рахунки за надання послуг Виконавцем за встановленими тарифами у визначений Виконавцем у тарифних планах строк.
 
4.7 Замовник є одноосібним власником логіну (імені користувача) та паролю (Password). Виконавець має право надсилати втрачені паролі або міняти їх на інші, тільки при письмовому запиті з контактного е-мейлу, і лише на Контактний е-мейл, вказаний при початковому замовленні. Виконавець не несе відповідальності за звернення третіх осіб з контактного e-mail Замовника від його імені.
 
4.8 Відповідальність за втрату логіна та/або пароля, що може спричинити заволодіння обліковим записом іншими особами, а, як наслідок, зміна та/або видалення інформації повністю або частково на даному обліковому записі, несе Замовник.
 
4.9 Замовник зобов'язаний регулярно оновлювати встановлене ним в його обліковому записі програмне забезпечення (далі ПЗ) для забезпечення безпеки. Усі ризики доступу (зламування) третіми особами до встановленого Замовником ПЗ, яке знаходиться на сервері або в обліковому записі Замовника, несе Замовник.
 
4.10 Замовник зобов'язаний дотримуватися Правил користування хостингом.
 
4.11 На хостингу заборонено розповсюдження будь-якої пропаганди, а також матеріалів пов'язані з порно.
 
 
4.12 На хостингу заборонено розповсюдження будь-яких копій сайтів БІРЖ при зверненні служб підтримки даного ресурсу хостинг блокується (до з'ясування обставин), без повернення коштів.
 
4.13 Неактивні сайти зі стандартною заглушкою "Сайт був щойно створений" будуть видалятися протягом 1 тижня.
 
4.14 Категорично заборонено, у нас розміщувати ресурси щодо надання ПЗ або Скриптів, для злому БД, злому Форумів,VPN тощо. При виявленні такого порушення хостинг послуга відключається, і повернення коштів не провадиться.
 
5. Права та обов'язки Виконавця
 
5.1 У разі відсутності доступу до веб-сервера Замовника з вини Виконавця Виконавець зобов'язується компенсувати безкоштовним продовженням послуги на строк відсутності доступу до веб-сервера або інший термін на його розсуд, але не менший, ніж час простою.
 
5.2 Виконавець зобов'язується щомісяця виконувати повне резервне копіювання даних Замовника. При втраті не з вини Виконавця (внаслідок помилки чи недбалості Замовника) їхнє відновлення проводиться безкоштовно, але не більше одного разу на місяць. При повторній втраті даних, що сталася не з вини Виконавця, протягом одного календарного місяця їхнє відновлення проводиться за додаткову плату – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.) без ПДВ за кожне відновлення.
 
5.3 Виконавець залишає за собою право зміни виділеної Замовнику IP-адреси, якщо це викликано технічною необхідністю. Якщо Замовник використовує сервер DNS Виконавця, ця зміна відбудеться непомітно для Замовника. Проте, якщо Замовник користується своїми DNS або DNS третьої сторони, йому необхідно самостійно змінити налаштування DNS зон своїх доменів.
 
5.4 Виконавець має право змінювати тарифи без попереднього узгодження із замовником. Нові тарифи набирають чинності з моменту опублікування їх на сайті Виконавця https://globalic.com.ua/ відповідно до умов, зазначених у Правилах.
 
5.5 Виконавець залишає за собою право без попередження призупинити обслуговування Замовника або розірвати Договір в односторонньому порядку у разі порушення Замовником умов цієї Угоди та у випадках, зазначених у Правилах.
 
5.6 За форс-мажорних обставин Хостинг Провайдер Globalic UA може надати безкоштовний доступ до цієї послуги на деякий час (за рішенням керівництва), у вигляді компенсації.
 
6. Відповідальність сторін, вирішення спорів
 
6.1 Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки Замовника, які прямо або непрямо понесені внаслідок користування Послугами.
 
6.2 Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної Замовником.
 
6.3 Виконавець не несе відповідальності за затримку та/або втрату вхідної та/або вихідної електронної пошти Замовника у випадку, коли Замовник використовує спільну IP-адресу сервера.
 
6.4 При розірванні договору щодо недотримання Замовником положень Правил або у разі встановлення факту незаконних дій, зокрема передбачених Правилами, невикористана частина коштів Замовнику не повертається.
 
6.5 Усі протиріччя між Сторонами щодо виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред'явлення претензії.
 
6.6 Можливість повернення або повернення коштів або їх залишку залежить від причин дострокового розірвання Договору, які описані в Договорі або за взаємною домовленістю Сторін. У будь-якому разі остаточне рішення щодо повернення коштів Замовнику приймається Виконавцем.
 
6.7 Повернення коштів не розширюється на " Доповнення ", оскільки це не вважається продуктом Хостингу, Радіо Хостингу, а лише доповненням до продукту. Повернення коштів залежить від залишку (балансу) та виду послуги.
 
6.7.1. Повернення коштів здійсниться через 35 календарних днів з подання заявки на повернення коштів.
 
6.7.2. Замовник зобов'язаний вказати номер рахунку або номер картки, щоб отримати виплату.
 
6.7.3. У разі виникнення у зв'язку з розміщенням будь-якої інформації на веб-сторінці, претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або послуг Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов'язується компенсувати Виконавцю у повному обсязі збитків, витрати, включаючи штрафні санкції. При цьому Замовник гарантує, що інформація, що розміщується на веб-сторінці є повною, достовірною, не зачіпає авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, будь-яких інших прав третіх осіб та відповідає вимогам чинного міжнародного та українського законодавства. Замовник гарантує, що він здійснює свою діяльність на законних підставах,
 
6.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов Договору, якщо це є наслідком форс-мажорних обставин у загальноприйнятому значенні.
 
6.9. Здійснивши замовлення (оформивши заявку) будь-якої послуги, Замовник підтверджує, що він ознайомився з текстом даної Оферти, Правилами користування хостингу та іншими матеріалами, на які посилається Оферта та є її невід'ємною частиною, її зміст та умови повністю йому зрозумілі, погоджується та приймає все умови та зобов'язується їх виконувати, дотримуватися умов реєстрації та нести відповідальність відповідно до умов Оферти та чинного законодавства.

ВАС ВСЕ ВЛАШТОВУЄТЕ?

Copyright © 2014- Globalic. Всі права захищені.

Приймаємо до оплати:   payment-icon